USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

 

19. Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки.

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

19

0,247%

070000 

Освіта 

362 719

«Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки».

9. Рішення від 20.09.12 № 5/8289 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки не є складовою жодної (загально)державної цільової програми і на 99,63% запланована фінансуватися за рахунок коштів міського бюджету.  Характерною особливістю Програми є відсутність профільного Закону України, на який би вона посилаоася. 

 

У минулому існувала Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006р. № 1594.

 

Типовий перелік бюджетних програм та результативні показники їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»,  затверджено Наказом Міністерства фінансів України №  1148/3437 та Наказом Міністерства фінансів України №  74/403.

 

Програма складається з шести розділів:

1) заходи державної політики з питань сім'ї (13 458,3 тис. грн.),

 

2) заходи державної політики з питань молоді (21 063,4 тис. грн.),

 

3) програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (18 853,1 тис. грн.),

 

4) організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання (167 086,0 тис. грн.),

 

5) надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики (51 210,2 тис. грн.),

 

6) утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (91 048,1 тис. грн.).

 

Результативні показники виконання Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки визначені за кожним розділом окремо, відповідно до програмно-цільового методу.  На підставі показників затрат (освітньо-виховні, культурологічні, інформаційні, науково-методичні) можливо зробити аналіз потреб.  Кількості фінансових ресурсів відповідає кількість заходів державної політики з питань сім'ї.

 

До переліку результативних показників затрат розділи Програми включили погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, хоча Програма хронологічно не посилається на попередню Програму.

 

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi