USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.orgutefl.org

Див.: Постанова КМУ від 02 квітня 2009 р. № 401 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання».  

 

Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 14.04.2011 №158 «Про порядок розробки, проходження експертизи, фінансування та моніторингу виконання регіональних цільових (комплексних) програм».

Витяг з п. 37 ст. 43 Закону України  21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування»:

«1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:

 37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств»… .

 

«Полтаватеплоенерго» є спільною власністю територіальних громад Полтавської області: офіційний сайт ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»,  Facebook-сайт «Полтаватеплоенерго».  Частина третя статті 16 Закону України Закону України 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» визначила, що «матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад».

 

Зазначимо, що 2011 року оптимізація системи центральних органів виконавчої влади в Україні проводилася не лише на виконання Указу Президента України № 1085, і не лише з ініціативи глави держави, але й з ініціативи Верховної Ради України.  Підтвердженням тому є, наприклад, Закон України від 7 липня 2011 року № 3610-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про національні комісії, які здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг.  Закон передбачає існування: … Національної комісії регулювання  ринку  комунальних  послуг  України.    Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було затверджене Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014.

 

№ п/ п

Назва програми

На який період прий- нята

Сесії, дата прийняття

Контроль за виконанням програми

Відповідальні за реалізацію програми

фінансуватимуться за рахунок коштів Полтавського обласного бюджету у 2014-му році

Житлово-комунальне господарство

 18.

Програма модернізації комунальної теплоенергетики Полтавської області на 20122014 р.: http://oblrada.pl.ua/ses/6/10/9.pdf.

 

2012- 2014 рр

X сесія обласної ради VI скликання від 29.02.2012 р.

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального господарства

Департамент житлово -коммунального господарства обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування та результати виконання регіональних програм за 2013 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

п/п

 

 

Назва обласної програми

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Стан виконання (показники ефективності)

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Житлово-комунальне   господарство

23.

Програма модернізації комунальної теплоенергетики Полтавської області на 2012-2014 роки

 

Рішення 10 сесії обласної ради VI скликання від 29.02.2012

Департамент житлово- комунального господарства облдержадміністрації

 

 

 

 

91773,6

 

 

 

 

45911

 

 

 

 

16876

 

 

 

-

 

 

 

 

17713

 

 

 

 

11273,6

 

 

 

 

10282,5

 

 

 

 

0

 

 

 

 

135

 

 

 

 

-

 

 

 

 

413,7

 

 

 

 

9733,8

Роботи проводились по двох напрямах: заміна на котельнях обладнання на сучасне з більш високим ККД та проведення робіт по переведенню (будівництву) котелень на альтернативне природному газу паливо. Всього виконувались роботи на 32 обєктах.

Було замінено 14 км теплових мереж у двотрубному вимірі, що дозволило забезпечити економію 440 тис. куб. м природного газу на загальну суму 870 тис. грн.

Значна робота проводилася і по застосуванню альтернативних природному газу видів палива на котельнях та теплогенераторних, що забезпечують тепловою енергією об’єкти соціальної сфері, і в першу чергу, в сільській місцевості та малих містах.

Зокрема, в Гадяцькому та Лохвицькому районах було переведено       7          котелень дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів на альтернативні природному газу види палива – пелети з деревини, дрова.

Економія від впровадження такого заходу складає від 180 до

240 тис. грн. на рік по одному навчальному закладу.

В результаті, в області 20% шкіл та дитячих садків опалюються від котелень та теплогенераторних, що працю- ють на вугіллі, електроопаленні, пічному опаленню та іншому.

 

Стан фінансування – 11,2%

 

 

Законодавчі акти України, що регулюють виробництво, передачу та розподіл теплової енергії, включають:

 

Житловий Кодекс Української РСР від 30.06.1983 № 5464-X.

 

Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Закон України від 12 січня 2006 року N 3334-IV “Про житловий фонд соціального призначення”.

Закон України від 09.07.2010 № 2479-VI «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг».

Закон України від 20.04.2000 № 1682-III «Про природні монополії».

Витяг із Закону України № 4851-VI від 24.05.2012 "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності":

… Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

… 1. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів, які є замовниками відповідно до статті 1 цього Закону та провадять діяльність у таких сферах:

{Абзац перший частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1197-VII від 10.04.2014}

забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;…

Закон України від 02.06.2005 № 2633-IV «Про теплопостачання».

Закон України від 10.01.2002 № 2918-III «Про питну воду та питне водопостачання».

Закон України від 01.06.2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги».

Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI «Про ціни і ціноутворення».

Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян».

Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII «Про захист прав споживачів».

Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Закон України  від 11.01.2001 № 2210-III «Про захист економічної конкуренції».

Закон України  від 05.03.1998 № 187/98-ВР «Про відходи».

Закон України від 5 квітня 2005 року N 2509-IV «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу».

 

Закон України «Про оплату праці». 

 

Частина статті 17 Закону України від 16 жовтня 1997 року № 757/97 “Про електроенергетику”, що встановлює, що “регулювання тарифів на теплову енергію, вироблену на теплоелектроцентралях, інших установках з комбінованим виробництвом електричної і теплової енергії, здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики”.

 

Закон України від 21.10.2010 № 2624-VI «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

 
Закон України від 24 червня 2004 року № 1869-IV «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» (обліковий код: 072041158).  Внесення змін Законом України від 11 червня 2009 року № 1511-VI).
 
Витяг із Закону України Закону України від 1 липня 2010 року  N 2404-VI «Про державно-приватне партнерство»:

     «…Стаття 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства
     1. У   рамках   здійснення   державно-приватного  партнерства відповідно до цього Закону та  інших  законодавчих  актів  України можуть укладатися договори про:
    
концесію;…».  {Абзац другий частини  першої  статті  5  }

 

Ціни  (тарифи)  на  послуги підлягають  державному  регулюванню:

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. № 81.

Методи тарифоутворення: 

 1) Витрати = собівартість + прибуток,

 2) Необхідний дохід (виручка) = операційні витрати + амортизація + дохід на власний та запозичений капітал (регуляторна база тарифів x регуляторна норма доходу).  

Методика формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання.

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

 

Постанова КМУ від 3 жовтня 2007 року № 1198 «Про затвердження правил користування тепловою енергією». 

 

Постанова КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»

(Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води). 

 

 

Постанова КМУ від 17.02.2010 № 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Структура тарифу:  53% паливо, тобто газ (127 819,53 грн.), 17,9% оплата праці, електрична енергія 9,5%, ЄСВ 6,6%, амортизація 4,0%, витрати на поліпшення основних засобів 3,9%, матеріальні витрати (крім енергоносіїв) – 2,5%, … :

У діючих тарифах для населення немає прибутку.

П. 12 планування виробництва (гкал.), транспортування (гкал.) та постачання (гкал.),

П. 13 річні плани ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання, 

П. 14 Нормування втрат теплової енергії.

Тепло постачається у 1242 житлові будинки.

Розрахунок втрат теплової енергії в теплових мережах виконаний зг. п. 3.1.8 КТМ.

Нормування питомих втрат паливно-енергетичних ресурсів для котельних ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». 

Питома норма втрат палива для підприємства розрахована на вимогу НКРЕКП для застосування в тарифах – 161,05 кг.у.п. на Гкал, затверджено на 2014 рік: 164,02 кг.у.п. на Гкал.

Впливають фактори на визначення питомих втрат палива по кожному місяцю у кожній котельні:

-          річні витрати палива (природного газу),

-          річні витрати електричної енергії,

-          річні витрати води. 

Реєстр електрообладнання, встановленого на котельні.  Визначення витрат електроенергії за місяць.  Річний фактичний обсяг споживання. 

Тарифи на теплову енергію:  послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення. 

Встановлений тариф на теплову енергію для населення, грн./Гкал 315,98 (з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії), 

Інформація по тарифах є на сайті Мінрегіонбуду:  ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» - 8,83 грн.  (введено в дію 01.08.14 р.) – «Полтаватеплоенерго» є на 16-му місці.  КВП «Комсомольськтеплоенерго» - 9,76 грн., ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»: 12,57 грн., Миргород – 12,09 грн., Кременчук – 10,21 грн.

Є потенціал економії природного газу згідно даних Інституту промислової екології:  загальне споживання природного газу після впровадження заходів – 53%, утеплення будівель – 24%, заміна котлів – 5%, реконструкція теплових мереж – 3%, впровадження утилізаторів тепла – 2%, вланчування ПП (житлові будинки): 4%,  влаштування ПП (амін.будівлі) – 5%, модернізація теплогенеруючих джерел – 4% (в т.ч. впровадження автоматики 1,5%, заміна пальників – 1% (часткова модернізація котелень)).  Після повного впровадження заходів тариф може бути знижено на 5-7%.  Загальне використання коштів для підприємств за рік. 

Розрахунковий рівень нормативних втрат складає 10,9% при користуванні теплової енергії, а рівень фактичних втрат можна порахувати розрахунковим шляхом.

У місті Полтаві є рекордно низький оснащеності будинків приладами обліку. 

Фактичний рівень втрат в мережах знаходиться на рівні 15%.  

Термін окупності інвестицій: 

Переведення котелень на альтернативні види палива.  В теорії реально замістити 70мВт. 

Вартість природного газу для населення: 1309 грн. за 1000 куб. м.  (заміщається 2-ма тоннам дерев. пелет, що коштує 4 000 грн).  Постанова КМУ № 293 – компенсація різниці в тарифах, механізму компенсації немає, видатків на компенсацію не закладено.   Буд-во газової котельні потужністю 1мВТ – бл. 1 млн. грн.., буд-во твердопаливної котельні – у чотири рази дорожче.

Вартість природного газу для всіх інших споживачів: 7800 грн. за 1000 куб. м.  Що стосується постачання газу установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, тобто для ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»,  то воно здійснюється за регульованим тарифом, відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 29.01.2015 № 80.:

Тариф без 20% ПДВ грн. та надбавки

за 1000 куб. м. 

ПДВ 20%

 

надб 2%,

у т.ч. ПДВ

ТАРИФ, грн. грн за 1000 м3

 

Постанова Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг "Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів".

 

Посилання

Постанова Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг "Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання".

Постанова Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг "Про встановлення ціни на природний газ для потреб релігійних організацій".

4 824,00

964,80

96,48 грн.

(16,08 грн.)

5 885,28

від 01.04.2014

 

 

 

4 724,00

944,80

94,48

5 763,28

від 01.05.2014

 

 

 

4 724,00

944,80

94,48

5 763,28

від 01.06.2014

 

 

 

4 874,00

974,80

97,48

5 946,28

від 01.06.2014

 

 

 

4 874,00

974,8

97,5

5 946, 28

від 30.09.2014  № 55

 http://www.nerc.gov.ua/?id=11917

 

 

5 100,00

1 020,0

102,0

6 222,0

від 31.10.2014 № 224

 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=12093

 

 

5 900,00

1 180,0

118,0

7 198,0

від 28.11.2014 № 425

 http://www.nerc.gov.ua/?id=12319

 

 

5 900,00

1 180,0

118,0

7 198,0

від 26.12.2014 № 1042

 http://www.nerc.gov.ua/?id=12952

 

 

5 700,00

1 140,0

114,0

6 954,0

від 29.01.2015 № 80

 http://www.nerc.gov.ua/?id=13808

від 29.01.2015 № 81

 

від 29.01.2015 № 82

 

8 900,00

1 780,0

178,0

10 858,0

Від 26.02.2015 № 226

http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=14112

від 26.02.2015 № 227

8 900,00 грн. +

20% ПДВ 1780,0 грн.+

 надб 2% 178,0

= 10 858,00 грн.

від 26.02.2015 № 228

4450,00 грн. +

20% ПДВ 890,00 грн. 

надб 2% 89,00 грн.

 = 5 429,00 грн.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу.

 Повноваження цієї комісії визначені Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715.

«Полтаватеплоенерго» протягом останніх 7 років займається активно ремонтом парку обладнання (насосів).  Терміни окупності деяких насосів: 1-2 місяці.  Споживання електричної енергії зменшено майже на 30%. 

Потрібно знижувати навантаження на тариф на зменшення заробітної плати. 

Декілька років тому на кожній котельні працював оперативний персонал.  Виробниче, а не оперативне навантаження на персонал носить сезонний характер.  

Напрями інвестиційної програми підприємства ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» (прогнозовані на 2015 рік). 

Джерелами фінансування інвестиційної програми є амортизація та інвестиційний прибуток. 

Основні заходи згідно інвестиційної програми, що знаходяться на затвердженні Національної комісії:  виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії.

Інвестиційна програма:   

Виробництво реконструкція газових котелень, впровадження утилізаторів тепла димових газів на котельних, реконструкція газових котелень, впровадження утилізаторів тепла димових газів на котельних, технічне переоснащення теплотехнічного обладнання, заміна аварійних основних засобів, заміна насосного обладнання.   

Вартість будівництва однієї труби (750 тис. – 1 200 тис. грн..)

Транспортування:  реконструкція ділянок теплових мереж, встановлення вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2011 № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 року № 919 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750 "Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення" 

 

 

Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1073/2011 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» (скасовано).

Указ Президента України від 27.08.2014 № 692/2014 «Про ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг».

 

Указ Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 

 

Указ Президента України від 27.08.2014 № 694/2014 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 06.06.2014  № 650 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг».

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 16.05.2014  524 «Про встановлення тарифів на теплову енергію» – 1013,65 грн./Гкал (без ПДВ), для потреб інших споживачів – 1013,65 грн./Гкал (без ПДВ).

Постанова Національної комісії про державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 653 та № 699 від 28.11.2014 р.:

   для бюджетних установ - тариф на теплову енергію 1202,90 грн./Гкал (без ПДВ), тариф на послугу з централізованого постачання води - 63,84 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ).

   для потреб інших споживачів (крім населення) - тариф на теплову енергію - тариф на теплову енергію 1202,90 грн./Гкал (без ПДВ), тариф на послугу з централізованого постачання води - 63,84 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ).

 

 

Скасовано:  Постанова КМУ від 10 липня 2006 р. N 955 «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і

                     постачання гарячої води  ({Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 869 ( 869-2011-п ) від 01.06.2011}).     

                    Порядок формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. № 955,  а  

                    Порядок формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання  та  водовідведення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 р. № 959 (втратила чинність).

 

                     Постанова КМУ від 02 квітня 2009 р. № 401 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання». 

 

ДБН В.2.5-67.

 

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

 

ДБН В 2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель».

 

Рішення проекту з реалізації вимог щодо енергозбереження та енергетичної ефективності будинків згідно з загальними принципами           ДБН В.1.2-11.

 

Вимоги встановлюються замовником у "Завданні на проектування" згідно з додатком Д ДБНА.2.2-3.

 

До розділу "Енергоефективність" додається енергетичний паспорт будинку згідно з ДБН В.2.6-31.

 

СНіП 2.04.05-91   Опалення, вентиляція та кондиціювання.

 

КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні».

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

Витяг із Закону України Закону України від 1 липня 2010 року  N 2404-VI «Про державно-приватне партнерство»:
     «… Стаття 4. Сфери застосування державно-приватного партнерства 
     1. Державно-приватне  партнерство  застосовується   в   таких сферах: виробництво, транспортування і постачання тепла … (абзац  третій  частини  першої  статті  4)».

 

Згідно п. 9.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 621 “Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг», Міністерство фінансів України повинне “визначити джерела збільшення видатків на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття і рідких нечистот та забезпечити своєчасне і в повному обсязі перерахування субвенції відповідно до фактичних нарахувань”.

 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», керуючись статтею 6, частиною другою статті 13, пунктом 5 статті 16, пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», розпорядженнями голів обласних державних адміністрацій затверджуються ліцензії на провадження господарської діяльності з:

 - виробництва теплової енергії;

 - постачання теплової енергії.

 

Рішення Полтавської міської ради № 50 від 2008-го року.

Клас 

Підклас 

Назва 

 

21

Секція E

Виробництво електроенергії, газу та води

 

 

40

Виробництво електроенергії, газу та води

 

 

40.10.1

Виробництво електроенергії тепловими електростанціями

11110

 

40.10.2

Виробництво електроенергії атомними електростанціями

11120

 

40.10.3

Виробництво електроенергії гідроелектростанціями

11130

 

40.10.4

Виробництво електроенергії електростанціями інших типів

11160

 

40.10.5

Розподілення електроенергії

11170

 

80200

 

90212

 

40.20.1

Виробництво газу

90214

 

40.20.2

Розподілення газоподібного палива системою трубопроводів

90214

 

40.30.0

Виробництво та розподілення тепла

11180

 

11190

 

S0215

 

41

Збір, очищення та розподілення води

 

 

41.00.0

Збір, очищення та розподілення води

19780

 

91213

 

 

******************************

Зазначимо, що 2011 року оптимізація системи центральних органів виконавчої влади в Україні проводилася не лише на виконання Указу Президента України № 1085, і не лише з ініціативи глави держави, але й з ініціативи Верховної Ради України.  Підтвердженням тому є, наприклад, Закон України від 7 липня 2011 року № 3610-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про національні комісії, які здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг.  Закон передбачає існування: … Національної комісії регулювання  ринку  комунальних  послуг  України.

 

 

 

Додаток 83 до постанови Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 17.10.2014  № 146

СТРУКТУРА 
одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води,

що надаються населенню публічним акціонерним товариством "Полтаваобленерго"

№ з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

за умови відсутності рушникосушильників

грн/Гкал

грн/м-2 на рік

грн/м-3

грн/м-3

1

2

3

4

5

6

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

243,790

37,430

13,122

12,036

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.:

4,918

0,755

0,324

0,302

2.1

витрати на оплату праці

3,417

0,525

0,225

0,210

2.2

внески на соціальні заходи

1,266

0,194

0,083

0,078

2.3

інші витрати абонентської служби

0,235

0,036

0,015

0,014

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

x

x

0,462

0,430

4

Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води

x

x

2,940

2,940

5

Решта витрат, крім послуг банку

0,013

0,002

0,001

0,001

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

248,721

38,187

16,848

15,709

7

Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.:

2,530

0,388

0,136

0,125

7.1

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення

2,530

0,388

0,136

0,125

7.2

плановий прибуток на послугу, усього, у т. ч.:

0,000

0,000

0,000

0,000

 

чистий прибуток

0,000

0,000

0,000

0,000

 

податок на прибуток

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Послуги банку

3,052

0,469

0,206

0,192

9

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

251,77

38,66

17,05

15,90

10

Вартість послуг

x

x

x

x

11

Плановані тарифи на послуги, у т. ч. на послугу з централізованого опалення:

254,30

39,04

17,19

16,03

11.1

вартість теплової енергії

246,32

37,82

x

x

11.2

решта складових тарифу

7,98

1,23

x

x

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

305,16

46,85

20,63

19,23

13

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

7,88

х

Х

14

Планована тривалість опалювального періоду, діб

180

180

х

Х

Член Комісії

Р. Машляківський
 

Додаток 84 до постанови Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг 17.10.2014  № 146

СТРУКТУРА 
одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води,

що надаються населенню Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства

"Полтаватеплоенерго"

№ з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

за умови відсутності рушникосушильників

грн/Гкал

грн/м-2 на рік

грн/м-3

грн/м-3

1

2

3

4

5

6

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

315,980

42,537

17,012

15,594

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.:

7,734

1,041

0,536

0,536

2.1

витрати на оплату праці

4,195

0,565

0,291

0,291

2.2

внески на соціальні заходи

1,555

0,209

0,108

0,108

2.3

інші витрати абонентської служби

1,984

0,267

0,137

0,137

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

x

x

0,707

0,707

4

Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води

x

x

4,870

4,870

5

Решта витрат, крім послуг банку

1,919

0,258

0,133

0,133

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

325,633

43,837

23,258

21,840

7

Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.:

0,000

0,000

0,000

0,000

7.1

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення

0,000

0,000

0,000

0,000

7.2

плановий прибуток на послугу, усього, у т. ч.:

0,000

0,000

0,000

0,000

 

чистий прибуток

0,000

0,000

0,000

0,000

 

податок на прибуток

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Послуги банку

2,758

0,371

0,197

0,185

9

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

328,39

44,21

23,45

22,03

10

Вартість послуг

x

x

x

x

11

Плановані тарифи на послуги, у т. ч. на послугу з централізованого опалення:

328,39

44,21

23,45

22,03

11.1

вартість теплової енергії

315,98

42,54

x

x

11.2

решта складових тарифу

12,41

1,67

x

x

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

394,07

53,05

28,15

26,43

13

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

8,83

х

х

14

Планована тривалість опалювального періоду, діб

182

182

х

х

 

 

 

Додаток 85 до постанови Національної комісії,  що здійснює державне  регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг  17.10.2014  № 146

СТРУКТУРА 
одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються

населенню комунальним виробничим підприємством "Комсомольськтеплоенерго"

№ з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

за умови відсутності рушникосушильників

грн/Гкал

грн/м-2 на рік

грн/м-3

грн/м-3

1

2

3

4

5

6

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

299,830

45,269

16,051

14,783

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.:

2,898

0,438

0,194

0,182

2.1

витрати на оплату праці

2,114

0,319

0,141

0,133

2.2

внески на соціальні заходи

0,784

0,118

0,052

0,049

2.3

інші витрати абонентської служби

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

x

x

0,249

0,233

4

Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води

x

x

4,010

4,010

5

Решта витрат, крім послуг банку

0,297

0,045

0,020

0,019

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

303,025

45,751

20,524

19,226

7

Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.:

11,880

1,794

0,636

0,586

7.1

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення

11,880

1,794

0,636

0,586

7.2

плановий прибуток на послугу, усього, у т. ч.:

0,000

0,000

0,000

0,000

 

чистий прибуток

0,000

0,000

0,000

0,000

 

податок на прибуток

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Послуги банку

1,582

0,239

0,106

0,100

9

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

304,61

45,99

20,63

19,33

10

Вартість послуг

x

x

x

x

11

Плановані тарифи на послуги, у т. ч. на послугу з централізованого опалення:

316,49

47,78

21,27

19,91

11.1

вартість теплової енергії

311,71

47,06

x

x

11.2

решта складових тарифу

4,78

0,72

x

x

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

379,78

57,34

25,52

23,89

13

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

9,76

х

х

14

Планована тривалість опалювального періоду, діб

178

178

х

х

Член Комісії

Р. Машляківський

 

  

Додаток 86 до постанови Національної комісії,  що здійснює державне  регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг 17.10.2014  № 146

СТРУКТУРА 
одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються

 населенню комунальним підприємством "Теплоенерго" (м. Кременчук)

№ з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

за умови відсутності рушникосушильників

грн/Гкал

грн/м-2 на рік

грн/м-3

грн/м-3

1

2

3

4

5

6

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

330,930

47,323

17,780

16,305

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.:

3,015

0,431

0,189

0,175

2.1

витрати на оплату праці

2,200

0,315

0,138

0,128

2.2

внески на соціальні заходи

0,815

0,117

0,051

0,047

2.3

інші витрати абонентської служби

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

x

x

0,477

0,443

4

Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води

x

x

2,940

2,940

5

Решта витрат, крім послуг банку

0,000

0,000

0,000

0,000

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

333,945

47,754

21,386

19,864

7

Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.:

16,880

2,414

0,907

0,832

7.1

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення

16,880

2,414

0,907

0,832

7.2

плановий прибуток на послугу, усього, у т. ч.:

0,000

0,000

0,000

0,000

 

чистий прибуток

0,000

0,000

0,000

0,000

 

податок на прибуток

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Послуги банку

2,829

0,405

0,180

0,167

9

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

336,77

48,16

21,57

20,03

10

Вартість послуг

x

x

x

x

11

Плановані тарифи на послуги, у т. ч. на послугу з централізованого опалення:

353,65

50,57

22,47

20,86

11.1

вартість теплової енергії

347,81

49,74

x

x

11.2

решта складових тарифу

5,84

0,84

X

x

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

424,39

60,69

26,97

25,03

13

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

10,21

Х

х

14

Планована тривалість опалювального періоду, діб

180

180

Х

х

 

Член Комісії

Р. Машляківський
 

Додаток 87  до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 17.10.2014  № 146

СТРУКТУРА 
одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що

надаються населенню обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства "Лубнитеплоенерго"

№ з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

за умови відсутності рушникосушильників

грн/Гкал

грн/м-2 на рік

грн/м-3

грн/м-3

1

2

3

4

5

6

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

369,020

61,023

19,774

18,135

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.:

2,201

0,364

0,135

0,125

2.1

витрати на оплату праці

1,413

0,234

0,087

0,080

2.2

внески на соціальні заходи

0,524

0,087

0,032

0,030

2.3

інші витрати абонентської служби

0,264

0,044

0,016

0,015

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

x

x

0,000

0,000

4

Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води

x

x

2,870

2,870

5

Решта витрат, крім послуг банку

0,174

0,029

0,011

0,010

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

371,395

61,416

22,789

21,140

7

Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.:

1,270

0,210

0,068

0,062

7.1

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення

1,270

0,210

0,068

0,062

7.2

плановий прибуток на послугу, усього, у т. ч.:

0,000

0,000

0,000

0,000

 

чистий прибуток

0,000

0,000

0,000

0,000

 

податок на прибуток

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Послуги банку

3,764

0,622

0,231

0,214

9

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

375,16

62,04

23,02

21,35

10

Вартість послуг

x

x

x

x

11

Плановані тарифи на послуги, у т. ч. на послугу з централізованого опалення:

376,43

62,25

23,09

21,42

11.1

вартість теплової енергії

370,29

61,23

x

x

11.2

решта складових тарифу

6,14

1,02

x

x

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

451,71

74,70

27,71

25,70

13

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

12,57

х

х

14

Планована тривалість опалювального періоду, діб

180

180

х

х

 

Член Комісії

Р. Машляківський


 

 

Додаток 88 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 17.10.2014  № 146

СТРУКТУРА 
одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що

надаються населенню обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства "Миргородтеплоенерго"

№ з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

за умови відсутності рушникосушильників

грн/Гкал

грн/м-2 на рік

грн/м-3

грн/м-3

1

2

3

4

5

6

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

386,730

59,170

22,869

21,409

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.:

4,602

0,704

0,341

0,323

2.1

витрати на оплату праці

2,384

0,365

0,176<