USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.orgUS style='font-size:9.0pt;mso-ansi-language:EN-US'>org

Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 14.04.2011 №158 «Про порядок розробки, проходження експертизи, фінансування та моніторингу виконання регіональних цільових (комплексних) програм».

Витяг з п. 37 ст. 43 Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях Закону України  21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування»:

«1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:

 37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств»… .

Зазначимо, що 2011 року оптимізація системи центральних органів виконавчої влади в Україні проводилася не лише на виконання Указу Президента України № 1085, і не лише з ініціативи глави держави, але й з ініціативи Верховної Ради України. 

 

Підтвердженням тому є, наприклад, Закон України від 7 липня 2011 року № 3610-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про національні комісії, які здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг.  Закон передбачає існування: … Національної комісії регулювання  ринку  комунальних  послуг  України.     Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було затверджене Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014.

 

 

№ п/ п

Назва програми

На який період прий- нята

Сесії, дата прийняття

Контроль за виконанням програми

Відповідальні за реалізацію програми

фінансуватимуться за рахунок коштів Полтавського обласного бюджету у 2014-му році

Житлово-комунальне господарство

 17.

Регіональна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Полтавської області на 2011-2014 роки: http://oblrada.pl.ua/ses/6/4/40.pdf.

 

2011- 2014 рр.

4 сесія обласної ради VI скл. від 30.03.2011р.

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства

Департамент житлово- комунального господарства облдержадміні- страції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування та результати виконання регіональних програм за 2013 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

п/п

 

 

Назва обласної програми

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Стан виконання (показники ефективності)

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Житлово-комунальне   господарство

21.

Регіональна Програма реформування і розвитку житловоомунального господарства Полтавської області на 2011-2014 роки

 

Рішення 4 сесії обласної ради VI скликання від 30.03.2011

 

Департамент житлово- комунального господарства облдержадміністрації

 

 

 

 

397854

 

 

 

 

159476

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

85103

 

 

 

 

153275

 

 

 

 

119222

 

 

 

 

0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

93772

 

 

 

 

25450

Здійснено      впровадження енергозберігаючих заходівна підприємствах теплового         та водопровідноаналізаційного господарства,        переведення котелень     в автоматизований режим,  застосування  альтерна- тивних природному газу видів палива.

Це дозволило досягнути економії 4 млн.куб.м природного газу, що в грошовому виразі більше 8 млн. грн. на рік.

 

Стан фінансування 30%

 

 Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки (обліковий код 072041158) затверджена Законом України від 24 червня 2004 року № 1869-IV  (зміни внесено Законом України від 11 червня 2009 року № 1511-VI).  Загальнодержавна програма виконується в межах декількох бюджетних програм, за рахунок яких у тому числі фінансуються й прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням  у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства, реалізація пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства та підготовка фахівців для житлово-комунального господарства. 

 

Нормативно-правовий акт: 

 

Житловий Кодекс Української РСР від 30.06.1983 № 5464-X.

 

Закон України від 14 травня 2015 року № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».  

 

Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року N 2866-III.

Закон України від 09.07.2010 № 2479-VI «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг».

Закон України від 20.04.2000 № 1682-III «Про природні монополії».

Закон України від 02.06.2005 № 2633-IV «Про теплопостачання».

Закон України від 10.01.2002 № 2918-III «Про питну воду та питне водопостачання».

Закон України від 01.06.2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги».  Згідно п. 1.6 статті 21 Закону України вiд 24.06.2004  № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги», виконавець має право «отримувати  компенсацію  за  надані  відповідно  до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати житлово-комунальних  послуг  і повертати їх у разі ненадання таких послуг чи пільг».

 

Відповідно до статті 1 Закону України від 24 червня 2004 року № 1875-IV “Про житлово-комунальні послуги”, “житлово-комунальні послуги -  результат господарської діяльності,  спрямованої  на  забезпечення умов проживання та перебування осіб  у жилих і нежилих  приміщеннях,  будинках  і спорудах,  комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил”.  Стаття 12 зазначеного Закону встановлює, що житлово-комунальні послуги поділяються за:

1) функціональним призначенням:

     - комунальні послуги (централізоване постачання холодної  та гарячої   води,   водовідведення,   газо-   та  електропостачання, централізоване опалення,  а  також  вивезення  побутових  відходів тощо),

    - послуги  з  утримання  будинків  і споруд та прибудинкових територій   (прибирання    внутрішньобудинкових  приміщень    та прибудинкової    території,   санітарно-технічне   обслуговування, обслуговування  внутрішньобудинкових  мереж,   утримання   ліфтів,
освітлення   місць   загального користування,  поточний  ремонт,  вивезення побутових відходів тощо);

   - послуги послуги  з  управління  будинком,  спорудою  або групою будинків (балансоутримання,  укладання  договорів  на  виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);
 
  - послуги з ремонту приміщень,  будинків,  споруд (заміна та підсилення  елементів  конструкцій  та  мереж,  їх  реконструкція, відновлення несучої  спроможності  несучих  елементів  конструкцій тощо).


 2) порядком затвердження цін/тарифів:

   - перша група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують   спеціально   уповноважені  центральні  органи виконавчої   влади,   а   у   випадках,  передбачених  законом, національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання у сфері комунальних  послуг  та  національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;
   - друга група - житлово-комунальні послуги,  ціни/тарифи  на які  затверджують  органи  місцевого самоврядування для надання на відповідній території; 

   (частина четверта статті  9  Закону  України  "Про  ціни  і ціноутворення”викладена  у наступній редакції: “органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування встановлюють  державні  фіксовані  та регульовані ціни і тарифи на роботи (послуги) в розмірі економічно обґрунтованих витрат  на  їх виробництво. 

   Пункт 37 статті 43 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” до питань, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях, відносить “встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги,  які надаються  підприємствами,  що  перебувають  у  спільній власності територіальних громад, представництво  інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств”.)
  
- третя група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін), а порядок укладання договорів у сфері житлово-комунальних послуг встановлено статтею 26 зазначеного Закону.

 

Принципи державного регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги встановлені статтею 30 Закону України від 24 червня 2004 року № 1875-IV “Про житлово-комунальні послуги”:

1) доступність житлово-комунальних послуг для всіх споживачів та рівності правових гарантій;

2) нормативне регулювання надання житлово-комунальних послуг споживачам за цінами/тарифами, затвердженими в установленому законом порядку;

3) відповідність рівня цін/тарифів розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

4) відкритість, доступність та прозорість структури цін/тарифів для споживачів та суспільства;

5) відповідність оплати житлово-комунальних послуг їх наявності, кількості та якості;

6) відповідальність виконавців/виробників за недотримання вимог стандартів, нормативів, норм, порядків та правил.

Закон України  від 19.06.1992 № 2482-XII «Про приватизацію державного житлового фонду».

Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI «Про ціни і ціноутворення».

 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1994 р. N 733 «Про ціноутворення в умовах реформування економіки».

 Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян».

Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII «Про захист прав споживачів».

Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Закон України  від 11.01.2001 № 2210-III «Про захист економічної конкуренції».

Закон України  від 05.03.1998 № 187/98-ВР «Про відходи».

Закон України від 5 квітня 2005 року N 2509-IV «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу».

 

Закон України від 21.10.2010 № 2624-VI «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

Витяг із Закону України Закону України від 1 липня 2010 року  N 2404-VI «Про державно-приватне партнерство»:

     «…Стаття 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства
     1. У   рамках   здійснення   державно-приватного  партнерства відповідно до цього Закону та  інших  законодавчих  актів  України можуть укладатися договори про:
    
концесію;…».  {Абзац другий частини  першої  статті  5  }

 

Ціни  (тарифи)  на  послуги підлягають  державному  регулюванню:

 

Закон України від 21.10.2010 № 2624-VI «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності».  

 

Закон України від 20 лютого 2003 року    554-IV «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію».

 

Закон України від 22 грудня 2006 року № 525-V «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду».

 

Указ Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

 

Указ  Президента України вiд 19.10.1999 р. № 1351/99 «Про прискорення реформування житлово-комунального господарства».

 

Рішення Конституційного Суду України від 14 листопада 2001 року (Справа № 1-31/2001, N 15-рп/2001) та Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Тимчасового порядку реєстрації фізичних осіб за місцем проживання” від 16 січня 2003 р. № 35.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

 

Постанова КМУ від 3 жовтня 2007 року № 1198 «Про затвердження правил користування тепловою енергією». 

 

Постанова КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»

(Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води). 

 

 

Постанова КМУ від 17.02.2010 № 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2011 № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 року № 919 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1996 р. № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».  (Пункт 7 частини першої статті 18 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації" визначає, що місцева державна адміністрація “визначає і встановлює норми споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманням».)

Постанова НКРЕ № 749 від 23 травня 2014 р. «Про внесення змін до тарифів на електроенергію, що відпускається населенню».

Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1073/2011 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» (скасовано).

Указ Президента України від 27.08.2014 № 692/2014 «Про ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг».

 

Указ Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

 

Закон України від 24.06.2004 № 1869-IV «Про Загальнодержавну програму розвитку та реформування житлово-комунального господарства на 2010-2014-й роки».

 

 

Постанова КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».                                                                                                                                    

 

Постанова КМУ № 409 від 06.08.2014Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”.

 

Постанова КМУ від 9 грудня 1999 р. № 2246 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання».

 

 

Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

 

 

Постанова КМУ від 17.02.2010 № 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості».

 

 

Указ Президента України 27 серпня 2014 року  № 692/2014 «Про ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг».

 

 

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 06.03.2002 р. № 47 “ Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства”.

 

 

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Основні положення проектування.

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

Згідно ч.7 ст.92 Конституції України, правовий режим власності визначається виключно законами України.

 

Згідно ст.1 Закону України  від 19.06.1992 № 2482-XII «Про приватизацію державного житлового фонду», приватизація державного житлового фонду - це відчуження квартир (будинків) та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т. ін.) державного житлового фонду на користь громадян України.

Згідно ч.2 ст. 10 цього ж Закону власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних приміщень у будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою.

Конституційний Суд України двічі (у 2004р. та 2011р.) давав офіційні тлумачення цієї статті, суть яких зводиться до того, що право власності на допоміжні приміщення, технічне обладнання, елементи зовнішнього благоустрою житлового будинку виникає одночасно з правом власності на квартиру, незалежно від підстав його набуття, та не потребує будь-яких дій для його підтвердження (наприклад створення об’єднання співвласників, вступу до нього).

 

Згідно статті 19 Закону України від 29 листопада 2001 року N 2866-III «Про ОСББ», спільне майно співвласників багатоквартирного будинку складається з неподільного та загального майна. Неподільне майно перебуває у спільній сумісній, а загальне – у спільній частковій власності співвласників.

 

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Згідно ст.382 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку. 

Стаття 369 Цивільного Кодексу України (ЦКУ). Здійснення права спільної сумісної власності щодо стовідсоткової згоди. 

 

 

КЕКД ІІ “Класифікація видатків та кредитування бюджету” містить функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету:

Код 

Найменування 

0600 

Житлово-комунальне господарство 

0610 

Житлове господарство 

0620 

Комунальне господарство 

0630 

Дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства 

0640 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 

Джерело: Бюджетна класифікація, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. N 604

 

 

Додаток № 2. Житлово-комунальне господарство, згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97

Код 

Назва 

Код

CPC (ООН)

HS/CH (СОТ)

Код 

Назва 

Код

CPC (ООН)

HS/CN (СОТ)

  

E. Електрична енергія, газ, пара і гаряча вода 

  

  

40.2 

Вироблений газ та послуги з розподілу газоподібного палива по магістралях 

  

  

40.20 

Вироблений газ та послуги з розподілу газоподібного палива по магістралях 

  

  

40.20.1 

Кам'яновугільний, водяний, генераторний та аналогічні гази, крім нафтових газів 

172 

  

40.20.10 

Кам'яновугільний, водяний, генераторний та аналогічні гази, крім нафтових газів
Ця підкатегорія включає:
• послуги, пов'язані з виробництвом і розподілом по магістралях газоподібного палива: очищеного природного газу, штучного газу і газового конденсату.
Виробництво штучного газу може здійснюватися шляхом коксування вугілля, змішування одержаного газу з природним, нафтою чи іншими газами
Ця підкатегорія не включає:
• газ природний (11.10.20)
• промислові гази (24.11.1)
• нафтозаводський газ і скраплений нафтовий газ (23.20.21)
• бутан чи пропан у балонах чи такий, що постачається автоцистернами (23.20.21) 

17200 

2705 

40.20.10.100 

Газ горючий природний 

  

  

40.20.10.110 

Газ горючий природний вугільних родовищ 

  

  

40.20.10.120 

Гази горючі природні інші 

  

  

40.20.10.200 

Газ горючий штучний 

  

  

40.20.10.210 

Газ горючий штучний/ сланцевий 

  

  

40.20.10.220 

- коксовий 

  

  

40.20.10.230 

- доменний 

  

  

40.20.10.240 

- генераторний 

  

  

40.20.10.250 

- підземної газифікації вугілля 

  

  

40.20.2 

Послуги з розподілу газоподібного палива по магістралях 

887b 

  

40.20.20 

Послуги з розподілу газоподібного палива по магістралях
Ця підкатегорія включає:
• послуги з правом доступу до мережі, розміщення і обслуговування газових лічильників
Ця підкатегорія не включає:
• транспортування природного газу трубопроводами (60.30.12) 

  

  

40.20.20.000 

Послуги з розподілу газоподібного палива по магістралях 

  

  

40.3 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) 

  

  

40.30 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) 

  

  

40.30.1 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) 

173 

  

40.30.10 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)
Ця підкатегорія включає:
• послуги з виробництва, збирання і розподілу теплової енергії у вигляді пари і гарячої води для опалення
• послуги міської служби теплопостачання
• послуги з постачання охолодженої води, льоду в брусках чи кусках для загального використання
• послуги з постачання пневматичної енергії, стиснутого повітря, розподілюваних по трубопроводах
Ця підкатегорія включає також:
• споріднені послуги, такі як надання права доступу до мережі, розміщення і обслуговування різних лічильників
Ця підкатегорія не включає:
• лід сухий і газ у балонах (24.11.12 і 24.11.13) 

17300 

  

40.30.10.100 

Послуги з постачання пари і гарячої води електростанціями 

  

  

40.30.10.110 

Послуги з постачання пари і гарячої води електростанціями загального користування 

  

  

40.30.10.111 

Послуги з постачання пари і гарячої води електростанціями загального користування/ тепловими 

  

  

40.30.10.112 

- атомними 

  

  

40.30.10.120 

Послуги з постачання пари і гарячої води/ електростанціями - промисловими блок-станціями 

  

  

40.30.10.200 

- підприємствами центрального опалення - котельними 

  

  

40.30.10.300 

- промисловими утилізаційними установками 

  

  

40.30.10.400 

Послуги з постачання льоду і холоду (холодоагентів) 

  

  

41 

Зібрана та очищена вода, послуги з розподілу води 

  

  

41.0 

Зібрана та очищена вода, послуги з розподілу води 

  

  

41.00 

Зібрана та очищена вода, послуги з розподілу води 

  

  

41.00.1 

Вода природна 

180 

  

41.00.11 

Вода питна
Ця підкатегорія не включає:
• воду столову (15.98.11) 

18000.1 

  

41.00.11.000 

Вода питна 

  

  

41.00.12 

Вода непитна 

18000.2 

  

41.00.12.100 

Вода/ технічна 

  

  

41.00.12.200 

- стічна очищена 

  

  

41.00.2 

Послуги з розподілу води 

887c 

  

41.00.20 

Послуги з розподілу води
Ця підкатегорія включає:
• послуги з правом доступу до мережі, розміщення та обслуговування лічильників води
• послуги з правом на скидання відпрацьованої води 

88700.3 

  

41.00.20.000 

Послуги з розподілу води 

  

  

  

O. Послуги комунальні, громадські та індивідуальні 

  

  

90 

Послуги з видалення, знищення, санітарного оброблення відходів та аналогічні послуги 

  

  

90.0 

Послуги з видалення, знищення, санітарного оброблення відходів та аналогічні послуги 

  

  

90.00 

Послуги з видалення, знищення, санітарного оброблення відходів та аналогічні послуги 

  

  

90.00.1 

Послуги з видалення рідких відходів 

940a 

  

90.00.11 

Послуги з каналізаційного видалення та оброблення рідких відходів
Ця підкатегорія включає:
• управління і технічне обслуговування каналізаційних систем і систем водостоків (мережі колективного та окремого користування)
• видалення рідких відходів, оброблення та видалення шламів, скидання очищеної води
Ця підкатегорія не включає:
• будування та ремонт водостоків (45.21.41) і станцій очищення (45.21.64)
• очищені стічні води (41.00.12)
• чищення канав (45.24.12) 

94010.1 

  

90.00.11.000 

Послуги з каналізаційного видалення та оброблення рідких відходів 

  

  

90.00.12 

Послуги з оброблення вигрібних ям (відстійників)
Ця підкатегорія включає:
• спорожнення та чищення стічних і вигрібних ям
Ця підкатегорія не включає:
• чищення мазутних котлів (74.70.15) 

94010.2 

  

90.00.12.000 

Послуги з оброблення вигрібних ям (відстійників) 

  

  

90.00.2 

Послуги з видалення твердих відходів 

940b 

  

90.00.21 

Послуги зі збирання відходів
Ця підкатегорія включає:
• збирання, підбирання та транспортування побутових відходів і міського сміття
• збирання звичайних промислових чи сільськогосподарських відходів (наприклад, уламків, будівельного сміття)
Ця підкатегорія включає також:
• вибіркове збирання відходів, розгрібання завалів 

94020.1 

  

90.00.21.000 

Послуги зі збирання відходів 

  

  

90.00.22 

Послуги зі спалювання відходів 

94020.2 

  

90.00.22.000 

Послуги зі спалювання відходів 

  

  

90.00.23 

Послуги з видалення твердих відходів інші
Ця підкатегорія включає: 
• сортування, перевезення, закопування, викидання на контрольовані звалища чи в сховища відходів
• компостування та інші способи знищення відходів
Ця підкатегорія не включає:
• компости (14.30.11) 

94020.3 

  

90.00.23.000 

Послуги з видалення твердих відходів інші 

  

  

90.00.24 

Послуги зі спеціального оброблення відходів
Ця підкатегорія включає:
• знищення сільськогосподарських чи промислових відходів, твердих чи рідких, які потребують спеціального оброблення
• оброблення токсичних відходів, включно з очищенням забруднених поверхонь (грунтів)
• управління підземними сховищами відходів
Ця підкатегорія включає також:
• нейтралізацію забруднювальних продуктів, спалювання відходів у цементній промисловості
Ця підкатегорія не включає:
• чищення будь-яких місць проживання, включно з дезінфекцією (74.70.1)
• перероблення радіоактивних відходів (23.30.90)
• рекуперацію відходів (37) 

94020.4 

  

90.00.24.000 

Послуги зі спеціального оброблення відходів 

  

  

90.00.3 

Санітарне оброблення та аналогічні послуги 

940c 

  

90.00.30 

Санітарне оброблення та аналогічні послуги
Ця підкатегорія включає:
• замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском тощо доріг
Ця підкатегорія включає також:
• чищення доріг і громадських місць, технічне обслуговування міського рухомого майна, освітлення громадських місць тощо
Ця підкатегорія не включає:
• обрублення чи відпилювання гілок та сучків з живих дерев (01.41.12)
• технічне обслуговування водостоків (90.00.11) і чищення канав (45.24.12) 

94030 

  

90.00.30.000 

Санітарне оброблення та аналогічні послуги 

  

  

 

 

Згідно п. 9.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 621 “Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг”, Міністерство фінансів України повинне “визначити джерела збільшення видатків на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття і рідких нечистот та забезпечити своєчасне і в повному обсязі перерахування субвенції відповідно до фактичних нарахувань”.

 

Існує єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, запроваджений Постановою КМУ від 29 січня 2003 року № 117.

 

 

Клас 

Підклас 

Назва 

 

21

Секція E

Виробництво електроенергії, газу та води

 

 

40

Виробництво електроенергії, газу та води

 

 

40.10.1

Виробництво електроенергії тепловими електростанціями

11110

 

40.10.2

Виробництво електроенергії атомними електростанціями

11120

 

40.10.3

Виробництво електроенергії гідроелектростанціями

11130

 

40.10.4

Виробництво електроенергії електростанціями інших типів

11160

 

40.10.5

Розподілення електроенергії

11170

 

80200

 

90212

 

40.20.1

Виробництво газу

90214

 

40.20.2

Розподілення газоподібного палива системою трубопроводів

90214

 

40.30.0

Виробництво та розподілення тепла

11180

 

11190

 

S0215

 

41

Збір, очищення та розподілення води

 

 

41.00.0

Збір, очищення та розподілення води

19780

 

91213

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi