USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

14. Міська цільова програма «Гаряча вода у місті Києві» на 2011-2015 роки».

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

13

1,356%

100000 

Житлово-комунальне господарство 

1988280

«Про затвердження Міської цільової програми «Гаряча вода у місті Києві» на 2011-2015 роки».

11. Рішення від 25.05.11 № 200/5587 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

На додаток до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки», затвердженої рішенням КМР від 16.09.10 № 12/4824 (загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: 24 015 655 тис. грн.),

цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», затвердженої рішенням КМР від 04.11.10 №220/5032 (загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: 7 827 000 тис. грн., у т.ч. за рахунок коштів міського бюджету: 2 486 990 тис. грн.),

Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання м. Києва на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням КМР від 29.12.11 № 1007/7243 (загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: 6 789 350 тис. грн., у т.ч. за рахунок коштів міського бюджету: 1 435 329 тис. грн.),

Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва, затвердженої  рішенням КМР від 27.10.11 № 387/6603 (загальний обсяг фінансових ресурсів, необх. для реалізації Програми: 11 388 017 тис. грн., у т.ч. за рахунок коштів міського бюджету: 2 361 686 тис. грн.),

Київська міська рада затвердила триетапну програму «Гаряча вода у місті Києві» на 2011-2015 роки», розроблену ТОВ «ЕСТА».

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 1 988 280 тис. грн., на 100% за рахунок коштів бюджету міста Києва, 40% яких повинні спрямовуватися на 2528 будинки, у яких не працюють циркуляційні лінії централізованого гарячого водопостачання.  Витрачання коштів теплопостачальних підприємств, коштів ПАТ «Київенерго», ПАТ «Екостандарт», або якихось інших коштів Програмою не передбачено. 

 

Остаточне прийняття рішення щодо вибору конкретної технології та постачальників обладнання і матеріалів проводиться при розробці технічного завдання на виконання робіт, затверджене у Додатку N 1 до Міської цільової програми «Гаряча вода» у місті Києві» на 2011 - 2015 роки. 

 

Передачу та розподіл теплової енергії ПАТ «Київенерго» здійснює мережею теплопроводів, загальна довжина яких становить 3546 км.  У володінні та користуванні АК «Київенерго» перебуває 460 км мереж гарячого водопостачання у двотрубному вимірюванні, з яких лише 16,3 км перекладено за технологією ПІТ - попередньо ізольованих пластмасових труб (із полімерних матеріалів).  Із них понад 151 км трубопроводів гарячого водопостачання (ГВП) має пошкоджені та відімкнені циркуляційні лінії. 

 

Програма констатує, що на сьогоднішній день у володінні та користуванні АК «Київенерго» перебуває 883 км теплових розподільчих мереж у двотрубному вимірюванні.  Із них тільки 49,2 км перекладено за технологією попередньо ізольованих трубопроводів.  Існує чотиритрубна схема підключення будівель до теплових мереж та трубопроводів системи ГВП (гарячого водопостачання), також як і система трубопроводів ЦО (центрального опалення).  Програма передбачає заміну пошкоджених внутрішньоквартальних трубопроводів гарячого водопостачання та централізованого опалення в кількості 151,887 км.  Як відомо, право власності поділяється на володіння, користування та розпорядження.  Не зрозуміло, чому Програма не згадує наявність в АК «Київенерго» права розпоряджатися тепловими розподільчими мережами. 

 

Зростає кількість пошкоджень теплових розподільчих мереж, як експлуатаційних, переважно внаслідок електрохімічної корозії металу, так і після випробувань. 

 

А отже господарське товариство приватної форми власності АК «Київенерго» повинне фінансувати досить значні капіталовкладення для оновлення цих основних засобів, замість зношених або відсутніх насосних агрегатів циркуляції гарячого водопостачання, пошкоджених або виведених з ладу теплообмінників, пошкоджених внутрішньобудинкових мереж, підвісної ізоляції з мінеральної вати, підданих електрохімічній корозії металу теплових розподільчих мереж. 

 

Також Програма констатує необхідність заміни (сталевих) трубопроводів системи ГВП  на попередньо ізольовані пластикові (за технологією PE-RT, або за технологією PE-X).

 

Розподіл мереж гарячого водопостачання за термінами експлуатації, км

до 5 років

До 10 років

До 15 років

До 20 років

До 25 років

більше 25 років

всього

44,384

44,600

48,198

53,483

56,625

214,335

461,625

9,6 %

9,7 %

10,4 %

11,5 %

12,3 %

46,5 %

100 %

 

Програма передбачає інвентаризацію мереж, які не мають балансоутримувача, що спільно проводиться районними у м. Києві державними адміністраціями та ПАТ «Акціонерна енергетична компанія «Київенерго». 

 

 

Результат виконання завдань та заходів Міської цільової програми "Гаряча вода міста Києва" на 2011 – 2015 роки

Коментар експерта

- відновити циркуляцію гарячого водопостачання в 2527 житлових будинках;

50% запланованого фінансування заходів Програми.

- виконати заміну пошкоджених внутрішньоквартальних трубопроводів гарячого водопостачання та централізованого опалення в кількості 151,887 км у 4-трубному вимірі;

Гаряче водопостачання здійснюється через трубопроводи, загальна протяжність яких становить 913 км. 

ПАТ "Київенерго" також здійснює передачу та розподіл теплової енергі через теплопроводи теплових мереж.

- замінити пошкоджені циркуляційні насоси гарячого водопостачання в теплових пунктах - 892 шт.;

Програма енергоефективпості передбачає установку циркулярних насосів з системою автоматичного регулювання опалення.

- виконати заміну теплообмінників гарячого водопостачання в теплових пунктах в кількості 609 одиниць;

Технічне переоснащення котелень шляхом заміни теплообмінників та промивка систем опалення теплообмінників МІТП також є серед заходів регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва.   

- зменшити втрати питної води в системі гарячого водопостачання на 45%;

Зниження втрат і неврахованих витрат води є заходом 2.2 цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», затвердженої рішенням КМР від 04.11.10 №220/5032. 

- зменшити втрати теплової енергії в системі гарячого водопостачання та внутрішньоквартальних трубопроводах централізованого опалення на 12,0 %;

Оснащення інженерних вводів житлових будинків приладами обліку та регулювання споживання теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання відноситься до енергозберігаючих заходів у житловому та комунальному господарстві (Д8.2) Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва.

- зменшити витрати електроенергії на привід циркуляційних та мережних насосів на 30%.

Перетинається з Регіональною програмою підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва.

 

Результативні якісні показники Програми:

- забезпечення населення м. Києва високоякісною послугою з гарячого водопостачання, що відповідає нормативним вимогам;

- забезпечення надійності функціонування системи централізованого гарячого водопостачання;

- зменшення питомих енерговитрат в системі ГВП;

- скорочення аварійності на розподільчих мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання;

- зниження втрат теплової енергії при її транспортуванні;

- забезпечення справедливості і прозорості формування тарифів за послуги гарячого водопостачання.

 

Альтернативою таким заходам, мабуть, могло б стати виконання заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки», цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання м. Києва на 2011-2015 роки» та Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва,

плюс встановлення електроводонагрівачів (бойлерів) у кожній з квартир будинків, визначених у Програмі.  

 

Нормативно-правовий акт: 

Закон України від 21.10.2010 № 2624-VI «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

Загальнодержавна програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства на 2010-2014-й роки.

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi