USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.orgUS style='font-size:9.0pt;mso-ansi-language:EN-US'>org

 

  Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 14.04.2011 №158 «Про порядок розробки, проходження експертизи, фінансування та моніторингу виконання регіональних цільових (комплексних) програм».

 

 

№ п/ п

Назва програми

На який період прий- нята

Сесії, дата прийняття

Контроль за виконанням програми

Відповідальні за реалізацію програми

фінансуватимуться за рахунок коштів Полтавського обласного бюджету у 2014-му році

Охорона здоров’я

 11.

Програма реформування стоматологічної служби Полтавської області на 2013-2016 роки: http://oblrada.pl.ua/ses/6/17/1.pdf.

 

2013- 2016 рр.

XVII сесія обласної ради VI скликання від 17.07.2013 р.

Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я

Депратамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування та результати виконання регіональних програм за 2013 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

п/п

 

 

Назва обласної програми

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Стан виконання (показники ефективності)

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

Охорона здоров'я

44.

Програма реформування стоматологічної служби Полтавської області на 2013-2016

 

Рішення 17 сесії обласної ради VI скликання від 17.07.2013

 

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

На першому етапі реформування проведено аналіз та експертну оцінку роботи стоматологічної служби, стоматологічний стан здоров'я населення території обслугову- вання, порядок надання стоматологічної допомоги у стоматологічних відділеннях та кабінетах.

Також, комісійно, з виїздом до кожного стоматологічного кабінету було вивчено реальний технічний стан приміщень, проведена                                 інвентаризація забезпеченості робочих місць медичним обладнанням, інструментарієм, медикаментами. Визначена забезпеченість кадрами та можливість оптимізації кадрового потенціалу в створеній структурі.

19.11.2013Полтавська обласна клінічна стоматологічна поліклініка перейменована в Комунальну установу ,Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка” Полтавської обласної ради. Це бюджетна установа до якої будуть приєднані стоматологічні відді- лення та стоматологічні кабінети обласних закладів охорони здоров’я.

Розроблено та погоджено індивідуальний штатний розпис КУ ,,Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка”, який збільшився на 31,50 штатні посади медичних працівників.

Стан фінансування – не передбачено

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

Наказ Міністерства фінансів України №  283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я».

 

- Європейська Конвенція про соціальну та медичну допомогу,  укладеної у Парижі  11  грудня 1953  року  (статті  1,  8-17). 

 - Конвенція про медичну допомогу та допомоги у разі хвороби ( 993_184 ), прийнята у Женеві 25 червня 1969 року (пункти 1,  3), та одноіменна   Рекомендація ( 993_185 ), ухвалена там  же  і того ж дня (статті 7-12,  34), та інші міжнародні документи.

Базовим є Закон України  19 листопада 1992 року N 2801-XII  Основи законодавства України про охорону здоров'я”.

Певні категорії населення, наприклад, Діти війни мають право на на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни, згідно Закону України 18 листопада 2004 року 2195-IV "Про соціальний захист дітей війни".

Цивільний кодекс України – ст. 284-287.

Закон України  від 22 лютого 2000 року  N 1489-III  Про психіатричну допомогу.

Закон України від 23 червня 1995 року № 239/95-ВР Про донорство крові та її  компонентів”.

Закон України від 4 квітня 1996 року № 123/96-ВР Про лікарські засоби (Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України затверджене Постановою КМУ від 16 лютого 1998 р. 179). 

Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

Закон України від 22.01.2010 № 1841-VI «Про загальнодержавну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року». (обліковий код: 0284101477). 

 

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення" від 27.01.2010 N 70/2010.

 

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки" від 10 січня 2002 р. 14.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я».

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки» від 13.09.2010 N 1808-р,

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки» від 22.11.2010 N 2140-р.

 

Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджетів КЕКД ІІ “Класифікація видатків та кредитування бюджету” містить наступні коди:

0700 

Охорона здоров'я 

0710 

Медична продукція та обладнання 

0720 

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога 

0721 

Поліклініки загального профілю та амбулаторії 

0722 

Спеціалізовані поліклініки 

0723 

Стоматологічні поліклініки 

0724 

Станції швидкої та невідкладної допомоги 

0725 

Фельдшерсько-акушерські пункти 

0730 

Лікарні та санаторно-курортні заклади 

0731 

Лікарні загального профілю 

0732 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади 

0733 

Пологові будинки 

0734 

Санаторно-курортні заклади 

0740 

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади 

0750 

Дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я 

0760 

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 

0761 

Будинки дитини 

0762 

Станції переливання крові 

0763 

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я 

Джерело: Бюджетна класифікація, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. N 604

 

Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до нової  функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) є Додатком 2 до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. N 604.

Код

 

Код нової функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

80000

Охорона здоров'я 

  

080101 

Лікарні 

0731 

080102 

Територіальні медичні об'єднання 

0731 

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу) 

0732 

080202 

Клініки науково-дослідних інститутів 

0732 

080203 

Пологові будинки 

0733 

080204 

Санаторії для хворих туберкульозом 

0734 

080205 

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні) 

0734 

080206 

Санаторії медичної реабілітації 

0734 

080207 

Будинки дитини 

0761 

080208 

Станції переливання крові 

0762 

080209 

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги 

0724 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

0721 

080400 

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду) 

0722 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

0723 

080600 

Фельдшерсько-акушерські пункти 

0725 

080703 

Заходи боротьби з епідеміями 

0740 

080704 

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти 

0740 

081001 

Медико-соціальні експертні комісії 

0763 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

0763 

081003 

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом 

0763 

081004 

Централізовані бухгалтерії 

0763 

081005 

Групи централізованого господарського обслуговування 

0763 

081006 

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 

0740 

081007 

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 

0763 

081008 

Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу 

0763 

081009 

Заходи Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету

0763 

081010 

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 

0763 

081011 

Здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"

0763*

090802 

Інші програми соціального захисту неповнолітніх 

1040

Джерело: Бюджетна класифікація, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. N 604


Додаток 3. Послуги у сфері охорони здоров'я, згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97

  

N. Послуги у сфері охорони здоров'я та з надання соціальної допомоги 

  

  

85 

Послуги у сфері охорони здоров'я та з надання соціальної допомоги 

  

  

85.1 

Послуги у сфері охорони здоров'я людини 

  

  

85.11 

Послуги лікувальних закладів 

  

  

85.11.1 

Послуги лікувальних закладів 

931a 

  

85.11.11 

Послуги хірургічних лікувальних закладів
Ця підкатегорія включає:
госпіталізацію у відділення загальної хірургії, дитячої, ортопедичної, пластичної, відновлювальної хірургії чи у відділення травматології
• госпіталізацію у відділення спеціалізованої хірургії (серцево-судинної, неврологічної, урологічної хірургії тощо)
• послуги з реанімації та постійного хірургічного нагляду (включно з анестезією і доглядом до- та післяопераційним) 

93110.1 

  

85.11.11.000 

Послуги хірургічних лікувальних закладів 

  

  

85.11.12 

Послуги терапевтичних лікувальних закладів
Ця підкатегорія включає:
• госпіталізацію у відділення загальної медицини чи неспеціалізованого обслуговування
• госпіталізацію у відділення педіатричної медицини, включно з постійним наглядом за недоношеними дітьми чи слабкими новонародженими (за винятком дитячої хірургії та хірургії вагітності)
• госпіталізацію у відділення серцево-судинної медицини, включно з реанімацією
• госпіталізацію у пневмологічні, онкологічні, ревматологічні, гепато-гастро-ентерологічні відділення тощо
• послуги з реанімації і постійного медичного нагляду, включно з неонатальним і педіатричним 

93110.2 

  

85.11.12.000 

Послуги терапевтичних лікувальних закладів 

  

  

85.11.13 

Послуги гінекологічних та акушерських лікувальних закладів
Ця підкатегорія включає:
• госпіталізацію у пологове відділення; догляд до і після пологів за новонародженим і матір'ю
Ця підкатегорія включає також:
• госпіталізацію для профілактики передчасних пологів
Ця підкатегорія не включає:
консультації з питань гінекології-акушерства без госпіталізації (85.12.12) 

93110.3 

  

85.11.13.000 

Послуги гінекологічних та акушерських лікувальних закладів 

  

  

85.11.14 

Послуги лікувальних закладів з відновлення здоров'я пацієнтів
Ця підкатегорія включає:
• госпіталізацію для функціонального відновлення здоров'я і переадаптації дорослих чи дітей
• госпіталізацію на період відпочинку, виздоровлювання, дотримання режиму харчування тощо дорослих чи дітей (включно з перебуванням у санаторії) 

93110.4 

  

85.11.14.100 

Послуги/ лікувальних закладів з відновлення здоров'я пацієнтів 

  

  

85.11.14.200 

- санаторіїв та інших оздоровчих закладів з відновлення здоров'я 

  

  

85.11.15 

Послуги психіатричних лікувальних закладів
Ця підкатегорія включає також:
• госпіталізацію у відділення дитячо-юнацької психіатрії 

93110.5 

  

85.11.15.000 

Послуги психіатричних лікувальних закладів 

  

  

85.11.16 

Послуги лікувальних закладів інших
Ця підкатегорія включає:
• послуги з термінової лікарняної допомоги
• послуги мобільних служб термінової лікарняної допомоги (мобільні операційні блоки)
• госпіталізацію в цілях реабілітації алкоголіків і лікування токсикоманів
• довготривалу госпіталізацію осіб, які втратили функціональну незалежність життєво важливих органів
Ця підкатегорія не включає:
• послуги будинків здоров'я (85.14.15) 

93110.6 

  

85.11.16.100 

Послуги лікувальних закладів термінової допомоги 

  

  

85.11.16.200 

Послуги спеціалізованих лікувальних закладів інших 

  

  

85.11.16.201 

Послуги лікувальних закладів з лікування/ алкоголізму 

  

  

85.11.16.202 

- наркоманії (токсикоманії) 

  

  

85.11.16.203 

- нікотиноманії 

  

  

85.11.16.300 

Послуги лікувальних закладів з госпіталізації осіб, які втратили функціональну незалежність життєво важливих органів 

  

  

85.12 

Послуги з лікарської практики 

  

  

85.12.1 

Послуги з лікарської практики 

931b 

  

85.12.11 

Консультації та лікування лікарями загальної медичної практики
Ця підкатегорія включає:
консультації з загальної медицини
• лікування та обстеження в межах загальної медицини
• профілактичні та діагностичні медичні обстеження (контроль здоров'я учнів, контроль здоров'я працівників, звіти про результати планових оздоровчих заходів, обов'язкова вакцинація тощо)
Примітка. До консультацій відноситься проведення консультацій в окремому кабінеті чи в диспансері, візит до пацієнта додому чи надання консультацій лікарням 

93121 

  

85.12.11.000 

Консультації та лікування лікарями загальної медичної практики 

  

  

85.12.12 

Консультації та лікування лікарями-спеціалістами і хірургами-спеціалістами
Ця підкатегорія включає:
• консультування у сфері педіатрії
• консультування у сфері гінекології та акушерства
• консультування у сфері неврології та психіатрії
• консультування у сфері різних медичних спеціальностей (включно з стоматологією)
• консультування у сфері хірургії
• консультування у сфері охорони здоров'я матерів і дітей (нагляд за станом вагітності та новонародженими)
• консультування та лікування венеричних хвороб, проби на позитивну серологічну реакцію
• медичне лікування амбулаторне в клініках чи в межах госпіталізації вдома таке, як діаліз, хіміотерапія, інсулінотерапія, допоміжне дихання, амбулаторна променева терапія
• функціональні обстеження та інтерпретація медичних знімків та діаграм (рентгенографія, рентгеноскопія, ехографія, сканографія, ендоскопія, електрокардіограми та електроенцефалограми тощо) 

93122 

  

85.12.12.100 

Консультування лікарями-спеціалістами і хірургами-спеціалістами 

  

  

85.12.12.200 

Спеціальні види досліджень та процедури, які проводяться лікарями в поліклініках 

  

  

85.12.12.201 

Спеціальні види досліджень та процедури, які проводяться лікарями в поліклініках,/ терапевтичні 

  

  

85.12.12.202 

- гінекологічні 

  

  

85.12.12.203 

- отоларингологічні 

  

  

85.12.12.204 

- офтальмологічні 

  

  

85.12.12.205 

- урологічні 

  

  

85.12.12.300 

Операції, які проводяться лікарями в поліклініках 

  

  

85.12.12.301 

Операції, які проводяться лікарями в поліклініках,/ хірургічні (блокада новокаїнова, видалення врослого нігтя, розріз за гострого гнійного маститу тощо) 

  

  

85.12.12.302 

- гінекологічні (аспірація, ендометрія за малих термінів вагітності, гідротурбація тощо) 

  

  

85.12.12.303 

- очні (блокада новокаїнова параорбітальна, видалення атероми, видалення птеригіуму тощо) 

  

  

85.12.12.304 

- лорорганів (біопсія носа, глотки, пункція верхньощелепної пазухи, кристотомія тощо) 

  

  

85.12.12.305 

- урологічні (операція меатомії, електрокоагуляція поліпів уретри, малих папілом тощо) 

  

  

85.12.12.400 

Функціональна діагностика (серцево-судинної системи, дихання та обміну речовин, шлунково-кишкового тракту) 

  

  

85.12.12.500 

Дослідження та лікування радіоізотопними методами 

  

  

85.12.12.600 

Лікування/ сексопатологічних порушень 

  

  

85.12.12.700 

- венерологічних захворювань 

  

  

85.13 

Стоматологічні послуги 

  

  

85.13.1 

Стоматологічні послуги 

931c 

  

85.13.11 

Послуги спеціалістів-ортопедів 

93123.1 

  

85.13.11.100

Виготовлення ортопедичних стоматологічних протезів 

  

  

85.13.11.200 

Виготовлення та реставрація ортодонтичних апаратів та пристосувань 

  

  

85.13.11.300 

Послуги, які надаються населенню лабораторіями стоматологічної імплантології 

  

  

85.13.12 

Стоматологічні послуги інші
Ця підкатегорія включає:
• стоматологічну хірургію, щелепно-лицьову хірургію, пародонтологію та лікування карієсу
Ця підкатегорія не включає:
виготовлення зубних протезів техніками-зубопротезистами, що самі їх не вставляють (33.10.17)
• консультації та лікування лікарями-стоматологами (85.12.12) 

93123.2 

  

85.13.12.100 

Послуги лікаря-стоматолога гігієніста 

  

  

85.13.12.101 

Покриття поверхні зубів однієї щелепи лаком, що містить фтор 

  

  

85.13.12.102 

Лікування парадонтиту (парадонтозу) 

  

  

85.13.12.200 

Хірургічна стоматологія 

  

  

85.13.12.201 

Хірургічна стоматологія:/ знеболювання та хірургічне лікування зубів 

  

  

85.13.12.202 

- видалення зуба 

  

  

85.13.12.203 

- операція-резекція кореня зуба 

  

  

85.13.12.204 

- операція кортикотомія 

  

  

85.13.12.205 

- видалення доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень порожнини рота та щелепно-лицьової ділянки 

  

  

85.13.12.206 

- лікування невралгії трійчастого нерва 

  

  

85.13.12.207 

- операція - видалення вуздечки губи чи язика 

  

  

85.13.12.208 

- операція - резекція краю альвеолярного відростка - альвеолоктомія 

  

  

85.13.12.209 

- вправлення гострого вивиху нижньої щелепи 

  

  

85.13.12.210 

- хірургічне лікування інше 

  

  

85.13.12.300 

Послуги стоматологічні лікувальні 

  

  

85.13.12.301 

Первинний огляд хворого 

  

  

85.13.12.302 

Лікування зубів та слизової оболонки рота:/ карієсу 

  

  

85.13.12.303 

- пульпіту 

  

  

85.13.12.304 

- періодонтиту 

  

  

85.13.12.305 

Лікування періодонтиту з переліковуванням зуба та зняттям пломби і розпломбуванням каналів 

  

  

85.13.12.306 

Зняття над'ясневих та під'ясневих зубних відкладень 

  

  

85.13.12.307 

Видалення старої пломби з зуба 

  

  

85.13.12.308 

Лікування слизової оболонки порожнини рота 

  

  

85.13.12.309 

Лікування захворювань слизової оболонки і тканин пародонту методом вакуум-терапії 

  

  

85.14 

Послуги з охорони здоров'я людини інші 

  

  

85.14.1 

Послуги з охорони здоров'я людини інші 

931d 

  

85.14.11 

Послуги, які надаються акушерами
Ця підкатегорія включає також:
• послуги, що забезпечуються центрами охорони здоров'я матерів і дітей (без консультацій) 

93191.1 

  

85.14.11.000 

Послуги, які надаються акушерами 

  

  

85.14.12 

Послуги, які надаються середнім і молодшим медичним персоналом
Ця підкатегорія включає:
• послуги з ін'єкцій, перев'язування, здійснення туалету хворих тощо
• обслуговування вдома, особливо людей похилого віку 

93191.2 

  

85.14.12.100 

Процедури, які надаються середнім медичним персоналом/ у поліклініках (апітерапія, банки, ін'єкції тощо) 

  

  

85.14.12.200 

- та лаборантами в лікувальних закладах (банки, ін'єкції, перев'язування, збирання матеріалу на аналіз тощо) 

  

  

85.14.12.300 

Чергування медичного персоналу (медичної сестри, санітарки) біля постелі хворого вдома (денне, нічне, добове) 

  

  

85.14.12.400 

Послуги, які надаються середнім медичним персоналом, інші 

  

  

85.14.13 

Послуги, які надаються фізіотерапевтами, гомеопатами та іншими спеціалістами нетрадиційної медицини
Ця підкатегорія включає:
перенавчання з метою відновлення сенсорики (логопедія, ортопсія тощо)
• перенавчання з метою відновлення моторики і масаж (кінезіотерапія, працетерапія, фізіотерапія тощо)
• психотерапія і психоаналіз
Ця підкатегорія включає також:
консультування з питань гігієни і дієтики 

93191.3 

  

85.14.13.100 

Фізіотерапевтичне лікування 

  

  

85.14.13.101 

Фізіотерапевтичне лікування:/ огляд лікарем-фізіотерапевтом 

  

  

85.14.13.102 

- дарсонвалізація 

  

  

85.14.13.103 

- діатермокоагуляція 

  

  

85.14.13.104 

- електрофорез 

  

  

85.14.13.105 

- ультразвукова терапія 

  

  

85.14.13.106 

- лікування електричним полем УВЧ 

  

  

85.14.13.107 

- лікування лазером 

  

  

85.14.13.108 

- інше 

  

  

85.14.13.200 

Послуги масажистів та спеціалістів з лікувальної фізкультури 

  

  

85.14.13.201 

Гімнастика лікувальна/ індивідуальна 

  

  

85.14.13.202 

- групова 

  

  

85.14.13.203 

Масажі лікувальні 

  

  

85.14.13.300 

Послуги з лікування та усунення дефектів мови 

  

  

85.14.13.400 

Послуги з лікування з використанням голковколювання та інших методів рефлексотерапії 

  

  

85.14.13.500 

Психотерапія і психоаналіз 

  

  

85.14.13.600 

Гомеопатія 

  

  

85.14.13.700 

Послуги консультативні щодо здорового способу життя 

  

  

85.14.13.701 

Консультації з/ оптимального рухального режиму 

  

  

85.14.13.702 

- занять фізкультурою 

  

  

85.14.13.703 

- психогігієни 

  

  

85.14.13.704 

- раціонального режиму харчування та приготування їжі 

  

  

85.14.13.705 

- профілактики шкідливих звичок 

  

  

85.14.13.706 

- гігієни шлюбу, сім'ї та особистої гігієни 

  

  

85.14.13.707 

- розвантажувально-дієтичної терапії 

  

  

85.14.13.708 

Послуги довідково-інформаційних кабінетів, кабінетів індивідуального консультування 

  

  

85.14.14 

Послуги швидкої допомоги
Ця підкатегорія включає:
• перевезення хворих машинами швидкої допомоги, з/без реанімаційного обладнання, з/без супроводжувального медичного персоналу 

93192 

  

85.14.14.000 

Послуги швидкої допомоги 

  

  

85.14.15 

Послуги з лікування, які надаються не в лікарнях
Ця підкатегорія включає:
надання притулку з медичною допомогою без постійно працюючого лікаря 

93193 

  

85.14.15.000 

Послуги з лікування, які надаються не в лікарнях 

  

  

85.14.16 

Послуги медичних лабораторій
Ця підкатегорія включає також:
біологічні аналізи, що проводяться в лікарнях, якщо вони можуть бути відокремлені 

93199.1 

  

85.14.16.100 

Послуги клінічних лабораторій 

  

  

85.14.16.101 

Лабораторні аналізи, які проводяться в поліклініках:/ аналіз крові (морфологічні, фізико-хімічні, біохімічні та інші дослідження) 

  

  

85.14.16.102 

- дослідження сечі 

  

  

85.14.16.103 

- дослідження мокротиння 

  

  

85.14.16.104 

- дослідження виділень (гінекологічних, простати, сперми тощо) 

  

  

85.14.16.105 

- дослідження калу 

  

  

85.14.16.106 

- дослідження шлункового та дуоденального вмістимого 

  

  

85.14.16.107 

- дослідження серологічні (крові на реакцію на антиген, на токсоплазмоз тощо) 

  

  

85.14.16.108 

- коагулограма (гіпокоагулограма і гіперкоагулограма) 

  

  

85.14.16.200 

Послуги фармакологічних та бактеріологічних лабораторій 

  

  

85.14.16.201 

Дослідження бактеріологічні/ глибоких мікозів 

  

  

85.14.16.202 

- сечі, висівання мокротиння, мазків, жовчі тощо 

  

  

85.14.17 

Послуги, які надаються банками крові, сперми та органів для трансплантації
Ця підкатегорія включає:
• послуги банків сперми чи органів
• послуги зі збирання крові та органів
• послуги донорських пунктів грудного молока
Ця підкатегорія не включає:
• продукти, одержувані з крові (сироватки крові, тромбоцити, гама-глобуліни тощо)
Примітка. Постачання крові, молока, сперми та різних людських органів становить невід'ємну частину послуг банків органів. Ці "товари" можуть, однак, реєструватися на митницях; у такому разі їх вважають фармацевтичною продукцією 

93199.2 

  

85.14.17.000 

Послуги, які надаються банками крові, сперми та органів для трансплантації 

  

  

85.14.18 

Послуги з охорони здоров'я людини інші, н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
• види допомоги, не зазначені в інших угрупованнях, які як правило надаються поза межами регламентованої медичної сфери (спеціалістами з акупунктури, мануальної терапії, знахарями, костоправами тощо) 

93199.3 

  

85.14.18.100 

Акупунктура 

  

  

85.14.18.200 

Апітерапія 

  

  

85.14.18.300 

Фітотерапія 

  

  

85.14.18.400 

Мануальна терапія 

  

  

85.20 

Ветеринарні послуги 

  

  

85.20.1 

Ветеринарні послуги 

932 

  

85.20.11 

Ветеринарні послуги для домашніх тварин
Ця підкатегорія включає також:
послуги швидкої допомоги для тварин 

93201 

  

85.20.11.100 

Огляд домашніх тварин у лікувальному закладі та видача ветеринарних довідок 

  

  

85.20.11.200 

Діагностичне дослідження домашніх тварин 

  

  

85.20.11.300 

Вакцинація домашніх тварин 

  

  

85.20.11.400 

Дегельмінтизація домашніх тварин 

  

  

85.20.11.500 

Лікування домашніх тварин/ вдома 

  

  

85.20.11.600 

- у стаціонарі 

  

  

85.20.11.700 

Проведення хірургічних операцій у домашніх тварин (кастрація, підрізання рогів та копит у худоби, ампутація вушних раковин та хвоста в собак тощо) 

  

  

85.20.11.800 

Послуги швидкої ветеринарної допомоги 

  

  

85.20.12 

Ветеринарні послуги інші
Ця підкатегорія включає також:
• ветеринарні послуги для зоопарків і цирків
• послуги з ветеринарної профілактики
Ця підкатегорія не включає:
• ветеринарний контроль (75.13.11) 

93209 

  

85.20.12.000 

Ветеринарні послуги інші 

  

  

85.3 

Послуги з соціальної допомоги 

  

  

85.31 

Послуги з соціальної допомоги із забезпеченням проживання 

  

  

85.31.1 

Послуги з соціальної допомоги із забезпеченням проживання 

933a 

  

85.31.11 

Послуги з соціальної допомоги закладів для людей похилого віку
Ця підкатегорія включає:
приймання і надання притулку людям похилого віку в будинках для пристарілих, пенсійних будинках, будинках-гуртожитках, будинках для тимчасового проживання чи експериментальних житлових приміщеннях
Ця підкатегорія включає також:
• приймання і надання притулку людям похилого віку сім'ями чи спеціальними сімейними пансіонами
Ця підкатегорія не включає:
• приймання в установах з медичним обслуговуванням (85.11.1, 85.14.15) 

93311.1 

  

85.31.11.000 

Послуги з соціальної допомоги закладів для людей похилого віку 

  

  

85.31.12 

Послуги з соціальної допомоги закладів для осіб з фізичними чи розумовими вадами
Ця підкатегорія включає:
• приймання, надання притулку і реадаптацію дорослих з фізичними вадами
• приймання, надання притулку і реадаптацію малолітніх з фізичними вадами 

93311.2 

  

85.31.12.100 

Послуги будинків для/ дітей-інвалідів 

  

  

85.31.12.200 

- інвалідів з дитинства 

  

  

85.31.12.300 

- інвалідів праці та війни 

  

  

85.31.13 

Послуги з соціальної допомоги закладів, що забезпечують житло дітям та молодим людям
Ця підкатегорія включає:
• приймання, надання притулку і перенавчання малолітніх, що підлягають захисту згідно з судовим рішенням, чи соціально незабезпечених
Ця підкатегорія включає також:
• послуги установ з судового захисту молоді
• приймання і надання притулку дітям у сім'ях чи сімейних дитячих садках
Ця підкатегорія не включає:
• приймання дітей для догляду на денний період співробітницями служб допомоги матерям (85.32.11)
• послуги, пов'язані з доглядом за дітьми (85.32.13)
• надання притулку і приймання на себе відповідальності за повнолітніх з метою їх соціальної реабілітації (85.31.14) 

93312.1 

  

85.31.13.100 

Послуги/ цілодобових ясел і дитячих садків для дітей, яких покинули батьки 

  

  

85.31.13.200 

- дитячих будинків та притулків для сиріт 

  

  

85.31.13.300 

- інтернатів та гуртожитків для сиріт 

  

  

85.31.13.400 

- з надання притулку дітям у сім'ях чи сімейних дитячих садках 

  

  

85.31.14 

Послуги з соціальної допомоги закладів для інших груп населення
Ця підкатегорія включає:
• приймання та надання притулку матерям-одиночкам
• приймання та надання притулку нужденним дорослим з метою їх соціальної реабілітації 

93312.2 

  

85.31.14.100 

Послуги, які надаються матерям-одиночкам та їх дітям 

  

  

85.31.14.200 

Послуги з надання притулку нужденним дорослим іншим 

  

  

85.31.15 

Спеціальні послуги з надання житла інші, н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
• приймання, надання притулку і соціальної допомоги особам чи сім'ям без коштів чи притулку: бродягам, біженцям, після перебування у психлікарнях, наркологічних установах тощо
Ця підкатегорія не включає:
• надання притулку в гуртожитках робітничої молоді та робітників-іммігрантів (55.23.15) 

93319 

  

85.31.15.000 

Спеціальні послуги з надання житла інші, н.в.і.у. 

  

  

85.32 

Послуги з соціальної допомоги без забезпечення проживання 

  

  

85.32.1 

Послуги з соціальної допомоги без забезпечення проживання 

933b 

  

85.32.11 

Послуги з денного догляду за дітьми
Ця підкатегорія включає також:
• послуги співробітниць служб допомоги матерям
Ця підкатегорія не включає:
• приймання дітей на повний день сім'ями (85.31.13)
• послуги дитячих садків і початкових класів (80.10.11)
• послуги з денного догляду за дітьми-інвалідами (85.32.12) 

93321.1 

  

85.32.11.100 

Послуги/ дитячих ясел 

  

  

85.32.11.200 

- співробітниць служб допомоги матерям 

  

  

85.32.12 

Послуги з денного догляду за дітьми-інвалідами та інвалідами
Ця підкатегорія включає також:
• послуги секцій зайнятості для дорослих з фізичними вадами 

93321.2 

  

85.32.12.000 

Послуги з денного догляду за дітьми-інвалідами та інвалідами 

  

  

85.32.13 

Соціально-просвітницькі та консультативні послуги, пов'язані з дітьми
Ця підкатегорія включає:
• послуги установ з усиновлення
• захист дітей від насильства
• соціально-просвітницькі заходи у відкритих установах, призначені, головним чином, для дітей та юнацтва 

93322 

  

85.32.13.000 

Соціально-просвітницькі та консультативні послуги, пов'язані з дітьми 

  

  

85.32.14 

Благодійні послуги, які надаються спеціальними закладами з соціальної допомоги без забезпечення проживання
Ця підкатегорія включає:
• консультування, соціальне забезпечення чи клопотання з метою одержання соціальних виплат, соціальних пільг чи перенесення строків платежів
• консультування з питань ведення домашнього господарства, приймання на себе відповідальності за бюджет тощо 

93323 

  

85.32.14.000 

Благодійні послуги, які надаються спеціальними закладами з соціальної допомоги без забезпечення проживання 

  

  

85.32.15 

Послуги з професійної реабілітації
Ця підкатегорія включає:
• послуги з професійного перенавчання, переважно соціального характеру, безробітних чи інвалідів
• послуги центрів з працевлаштування, центрів професійної перепідготовки
Ця підкатегорія не включає:
• професійне навчання дорослих (80.42.10) 

93324 

  

85.32.15.000 

Послуги з професійної реабілітації 

  

  

85.32.16 

Послуги з надання соціальної допомоги без забезпечення проживання інші, н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
• соціально-просвітницькі заходи у відкритих установах, призначені для юнаків, дорослих та сімей (включно з консультуванням з питань шлюбу і планування народжуваності)
• соціальну допомогу жертвам катастроф, біженцям чи емігрантам, включно з наданням тимчасового притулку
• координацію, активізацію та орієнтацію соціальних заходів адміністрацій (центрів соціального забезпечення, шкільних фондів тощо)
• загальне адміністративне управління органами соціального забезпечення чи благодійними органами, включно із збиранням коштів 

93329 

  

85.32.16.000 

Послуги з надання соціальної допомоги без забезпечення проживання інші, н.в.і.у. 

  

  

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область  

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi