USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

10.  Програма розвитку туризму в м. Києві до 2015 року.

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

12

1,686%

110000 

Культура і мистецтво 

2472358

 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в м.Києві до 2015 року».

11. Рішення від 01.11.12 № 221/8505

 

 

 

 

146666125

 

 

 

Програма розвитку туризму в м. Києві до 2015 року, затверджена Рішенням КМР від 01.11.12 № 221/8505, постановила «визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради від 14.07.2011 N 389/5776 "Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року" та від 09.07.2009 N 1000/2056 "Про Програму забезпечення безпеки туристів і екскурсантів у м. Києві до 2015 року" (Рішення КМР від 1 листопада 2012 року N 221/8505)».

 

Отже, Програма, загальний запланований обсяг ресурсів якої становить 2 472 358,0 тис. грн., у т.ч. 23 478,0 тис. грн. за рахунок коштів бюджету міста Києва замінила більш дорогу Програму, загальний запланований обсяг ресурсів якої становив 7 193 990 тис. грн., у т.ч., обсяг запланованих коштів міського бюджету становить 29 995 тис. грн.  Не відомо, чи в межах попередньої програми здійснювалися бюджетні видатки. 

 

Загалом же об’єкти туристичної інфраструктури врегульовуються профільним Законом України 324/95-ВР від 15 вересня 1995 року “Про туризм” та Стандартом ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Строки та визначення”.  У минулому існувала Державна програма розвитку туризму на 2002-2010-й роки, прийнята Постановою КМУ № 583 від 29 квітня 2002 року «Про затверждення Державної програми розвитку туризму на 2002-2010-й роки”, що приймалася на виконання Указу Президента України.   На наступний період була прийнята Державна цільова соціальна програма розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011 – 2022 роках, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 707 (обліковий код: 0298112466).

 

 У контексті всього наведеного вище цікавою є Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 року No 25 «Про затвердження критеріїв , за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в туристичній сфері та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду ( контролю)».

 

***********

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

Замітки

8

4,905%

110000 

Культура і мистецтво 

7193990

«Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року».

13. Рішення від 14.07.11 № 389/5776 

 3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради від 14.07.2011 N 389/5776 "Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року" та від 09.07.2009 N 1000/2056 "Про Програму забезпечення безпеки туристів і екскурсантів у м. Києві до 2015 року" (Рішення КМР від 1 листопада 2012 року N 221/8505).

 

 

 

 

146666125

 

 

 

 

Хоча у рейтингу регіональних цільових програм, зробленого за критерієм загального обсягу фін. ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  Програма розвитку туризму в м. Києві до 2015 року, затверджена Рішенням КМР від 14.07.11 № 389/5776, посідала високе восьме місце, обсяг запланованих коштів міського бюджету становить 29 995 тис. грн.   Незважаючи на те, що лише 0,42% видатків заплановано за рахунок бюджету міста, для заходів встановлено результативні показники за програмно-цільовим методом, відповідно до Бюджетного кодексу. 

 

Рішенням КМР від 1 листопада 2012 року N 221/8505 було визнано «такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради від 14.07.2011 N 389/5776 "Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року" та від 09.07.2009 N 1000/2056 "Про Програму забезпечення безпеки туристів і екскурсантів у м. Києві до 2015 року" (Рішення КМР від 1 листопада 2012 року N 221/8505)».

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

****

*************

Податковий кодекс України про туристичний збір:

Стаття 268. Туристичний збір

268.1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

268.2. Платники збору

268.2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

268.2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

{Підпункт "д" підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 в редакції Закону № 3609-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012}

е) діти віком до 18 років;

{Підпункт 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 доповнено підпунктом "е" згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011}

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

{Підпункт 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 доповнено підпунктом "є" згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011}

268.3. Ставка збору

268.3.1. Ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 цієї статті.

268.4. База справляння збору

268.4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті, за вирахуванням податку на додану вартість.

268.4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

268.5. Податкові агенти

268.5.1. Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

268.6. Особливості справляння збору

268.6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

268.7. Порядок сплати збору

268.7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

{Підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 в редакції Законів № 3609-VI від 07.07.2011, № 4834-VI від 24.05.2012}

268.7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

268.7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi